Cập nhật điều trị hạ natri máu ở bệnh nhân suy tim

Hạ natri máu là kết quả thường gặp trong thực hành lâm sàng và ước tính xảy ra trên 15% tổng số bệnh nhân nội trú trong bệnh viện. Hạ natri máu được xác định là natri huyết thanh <135 mmol/L (<135 mEq/L); hạ natri máu nặng được xác định là natri huyết thanh <120 mmol/L (<120 mEq/L). Bệnh nhân bị hạ natri máu có tỷ lệ mắc bệnh và tỷ lệ tử vong tăng so với những bệnh nhân không bị hạ natri máu. Hạ natri máu nhẹ là yếu tố nguy cơ độc lập của kết quả bất lợi và tỷ lệ tử vong ngay cả ở dân số nói chung.

Hạ natri máu thường là bệnh xẩy ra trong quá trình khám hoặc điều trị và có thể tránh khỏi. Một trong những nguyên nhân thường gặp nhất là truyền dịch nhược trương cho bệnh nhân và sử dụng thuốc lợi tiểu thiazide đặc biệt ở bệnh nhân suy tim.

Kết quả hình ảnh cho hạ natri máu bẹnh nhân suy tim

Xem thêm tại đây

Nguồn: thaythuocvietnam.vn

Bài viết liên quan