15/052019
viêm da

VIÊM DA

Viêm da I. VIÊM DA MỦ – Bình thường trên da có nhiều tạp khuẩn, phần lớn là tụ cầu khuẩn và liên cầu khuẩn, tập trung nhiều nhất ở […]

15/05/2019 Giang San Tin tức