HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ BỆNH VIÊM PHỔI CẤP DO CHỦNG VI RÚT CORONA MỚI (NCOV)

HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ BỆNH VIÊM PHỔI CẤP DO CHỦNG VI RÚT CORONA MỚI (NCOV)

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và máy ảnh

Xem chi tiết và tải về tại đây

Bài viết liên quan