CÁCH LY DỊCH COVID-19: PKĐK GIANG SAN CÓ HOẠT ĐỘNG KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH HAY KHÔNG ?

CÁCH LY DỊCH COVID-19: PKĐK GIANG SAN CÓ HOẠT ĐỘNG KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH HAY KHÔNG ? Khoản 5 Điều 9 Nghị định 176/2013/NĐ-CP quy định: “Phạt tiền từ 20.000.000 […]

02/04/2020 Giang San Tin tức