Khám Trẻ Em

30/042019
Muỗi

SỐT RÉT

Sốt rét I. ĐẠI CƯƠNG – Sốt rét là bệnh truyền nhiễm lây theo đường máu, do ký sinh trùng sốt rét được truyền bởi muỗi Anopheles. – Bệnh lưu […]

30/04/2019 Giang San Tin tức