HEN PHẾ QUẢN DO TRÀO NGƯỢC DẠ DÀY – THỰC QUẢN

Hen phế quản do trào ngược dạ dày – thực quản Sáng ngày 26/02/2019, tại Khoa Nhi – Phòng khám Đa khoa Giang San có tiếp nhận một bệnh nhi […]

27/02/2019 Giang San Tin tức