Khai trương trung tâm tiêm chủng Giang San 08 và Giang San 10

Khai trương trung tâm tiêm chủng Giang San 08 và Giang San 10 Tiếp tục sứ mệnh chăm sóc sức khỏe cộng đồng, góp phần phòng chống dịch bệnh, cũng […]

26/11/2022 Giang San Cận lâm sàng, Dược, Đông Y - Lý trị, Lâm Sàng, Phòng Khám, Tin tức