Nhà Thuốc

06/122023

SPCIAFIL

Cơ chế tác dụng Chất ức chế thuận nghịch chọn lọc trên GMP vòng – chuyên biệt trên phosphodiesterase tuýp 5 (PDE5)

06/12/2023 Giang San Nhà Thuốc

06/122023

KINGLOBA

Chỉ định: Thiếu máu não như suy giảm trí nhớ, kém tập trung, hay gắt bẳn ở người cao tuổi, ngủ gà ngủ gật, chòng mặt, nhức đầu, ù tai

06/12/2023 Giang San Nhà Thuốc